CANLI YAYINVİDEOLARFOTOĞRAFLAR

2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off

4-7 Aralık 2014 tarihlerinde Samsun' da 3 Bant Yükselme Ligi Play Off müsabakaları Final müsabakaları ile devam ediyor.

Haber tarihi: 20 Kasım 2014 Perşembe
Bu Haberi Paylaşın

Bilindiği üzere 2014 yılında 3 Bant Bilardo Ligi yapılmamış olup, ligden düşen takım olmadığı için Yükselme Ligi müsabakaları yapılmaması yönünde kadar alınmıştı.

19 Mayıs Spor Kulübü (OMÜ) Bilardo şubesini kapattığı için ligden otomatik olarak düşmüş ve 2015 yılında yapılacak 1. Lig Müsabakalarına katılamayacaktır.

Bu nedenle bu takımın yerine 2015 Liginde yer alacak takımı belirlemek üzere, Yükselme Ligi Müsabakaları yapılmasına karar verilmiştir.

4 -7 Aralık 2014 tarihleri arasında Samsun' da düzenlenecek müsabakalara katılmak isteyen kulüplerimizin Federasyonumuza başvurarak kayıt işlemlerini yaptırmaları önemle duyurulur.

Katılım ücreti 250 TL ' dir.

3 BANT DİSİPLİNİ
KULÜPLER BİRİNCİ LİGE YÜKSELME TALİMATI

 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


MADDE – 1
AMAÇ: Kulüpler arası yarışmalarda uygulanacak esasları belirlemek, sporcuların maç tecrübelerinin arttırılmasını ve performanslarının yükselmesini sağlamak, kulüplerin sponsor desteği yaratarak sporcularına daha iyi imkanlar sağlamasına zemin hazırlamak ve takım ruhunun gelişmesi ile yeni bir motivasyon ortamı yaratmak bu Statüsünün başlıca amacıdır.
 
MADDE – 2
KAPSAM: Bu Statü, Kulüp takımları arasında yapılacak müsabakalarda yaşanacak sporcu, idareci, antrenör ve hakem ilişkileri ile Türkiye’de yapılacak İkinci Liglerde uygulanacak olan kuralları ve talimatları kapsar.
 
MADDE – 3
DAYANAK: Bu Talimat, 02 Aralık 2006 tarih ve 26364 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü’ nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
MADDE – 4
İÇERİK: Bu Statü de bahsi geçen;
         G.S.G.M.                   :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
         T.B.F.                         :  Türkiye Bilardo Federasyonunu,
         G.S. İ.M.                    :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
         U.M.B.                       :  Dünya Bilardo Birliğini,
         O.K.                           :  Lig Organizasyon Komitesini,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
TEKNİK HÜKÜMLER


MADDE – 5
TAKIMLARIN KATILIMI

         1 - İllerde oluşturulan Bilardo İhtisas Kulüpleri,
         2 - Bilardo şubesi açarak G.S.İ.M.’ne tescil ve T.B.F.’na başvurularını yaptıran spor kulüpleri,
         3 - Bilardo şubesi açarak, G.S.İ.M.’ne tescil ve T.B.F.’na başvurularını yaptıran Üniversite takımları Tescil işlemlerini önce G.S.İ.M. ‘ne ve daha sonra da T.B.F.’na yaptırarak Mahalli liglere katılabileceklerdir.

MADDE – 6
TAKIMLARIN OLUŞUMU

         1 – Liglerde yer alacak olan takımlar 4 sporcu ile maçlara çıkacaklardır.
         2 – Kulüpler sporcu sayısı bakımından serbesttir.
         3 – Her Kulüp bünyesinde en az bir genç sporcu bulundurmalıdır. ( 21 yaş altı )
         4 – Kulüpler başvuruda bulundukları takım sıralama listelerini, lig maçlarında da uygulamak zorundadır. Sıralamada değişiklik yapmak isteyen ya da sporcu transferi ile liste değişikliğine giden kulüp, federasyona bilgi vermek zorundadır. Federasyonun bilgisi olmadan yapılan takım listesindeki değişiklikler hükmen mağlubiyet sebebi olacaktır.
         5 – Kulüpler maça çıkacakları listede sporcu sıralamasına uymakla mükelleftir. Örneğin; 1 numarada belirtilen sporcu oynatılmıyorsa 2. sporcu birinci olarak yazılacaktır. 2 yedek sporcu sahaya çıkacak ise de sıra numaralarına göre öncelik verilecektir.

MADDE – 7
ORGANİZASYON KOMİTESİ

         1 – Mahalli liglerin uygulamasın da o ilin Federasyon Temsilcisi başkanlığında bir Organizasyon Komitesi oluşturulacaktır.
         2 – Bu Komitelere kulüplerden sporcu veya idareci yazılamayacaktır.
         3 – Organizasyon Komitelerinin oluşumu ya da değişikliği İl Temsilciliği tarafından yapılacak ve hem G.S.İ.M.’ne, hem de T.B.F.’na bildirilecektir.
 
MADDE – 8
KIYAFET

         1 – Takımlar, tescil işlemi yapılırken ve Ek.1’de belirtilen evraklarında belirtilen kulüp renklerini ihtiva eden yelek ve papyon ile ve siyah kumaş pantolon, siyah ayakkabı, siyah çorap, uzun kollu beyaz gömlek giyerek veya kulüp forması ile sahaya çıkabilecektir.
         2 – Takım sporcuları, siyah kumaş pantolon, siyah ayakkabı, siyah çorap ile kulüp renkleri yada sponsor tercihli renk ihtiva eden ve en fazla 2 renkten oluşan yakalı T- Shirt giyebilirler.
         3 – Bir takımın sahaya çıkacak tüm sporcuları aynı giysileri giymelidir.
 
MADDE – 9
REKLAM

         1 – Kulüpler ve sporcular reklam taşıma hakkına sahiptir.
         2 – Müsabaka esnasında ve kıyafet üzerinde kullanılacak reklamlar için UMB kurallarına uyma zorunluluğu vardır. Göğüs bölümünde ve gömlek kollarında ve 80 cm2 ‘den fazla ebatta olmamak kaydı ile reklam ve tanıtım yapılacaktır.
         3 – Milli sporcular o yıl için takımda yer almış iseler Ay Yıldız kokart takabileceklerdir. Bu sporcular göğüste ve sol tarafta reklam taşıyamazlar. Eski yıllara ait millilik o yıl için kokart takma hakkı vermez.
 
MADDE – 10
LİSANS VE TRANSFER İŞLEMLERİ

         07.12.2001 tarih ve 24606 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğince İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

 
MADDE – 11
KULÜPLER BAŞVURU

         Kulüplerin Yükselme ligine nasıl katılacakları ligin oynanacağı tarihten önce Federasyon sitesinde yayınlanacaktır.
         Kulübün lige katılımı için T.B.F.’ına dilekçe ile başvuru yapılacaktır. Bu dilekçede;
                        a – Kulüp yetkilisinin Adı, Soyadı ve iletişim bilgileri ( Tel – Faks – Mail – Adres )
                        b – Kulübün irtibat adresi, Telefon, Faks ve Mail adresleri
                        d – Sporcu listesi
                        e – Antrenör ismi, iletişim bilgileri ve çalıştırıcı belgesinin fotokopisi
                        f – Kulüp forma renkleri
                        g – Kulüpler bağlı bulundukları G.S.İ.M.’Den tescilli olduklarını ve bilardo branşı olduğuna dair bir yazıyı son katılım tarihine kadar Federasyona bildirmelidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZALAR


MADDE – 12
CEZALAR VE İTİRAZLAR

         1- Kulüp idarecisi, antrenörü veya sporcusu itiraz etmek istediğinde 150 TL. İtiraz bedelini Federasyon Hesap numarasına veya makbuz karşılığı Federasyon yetkilisine vermek suretiyle itirazda bulunabilirler. 
         2- Kulüplerin Talimat hükümlerine uymamaları veya sportmenlik dışı davranışlarda bulunulması halinde T.B.F. Disiplin Kuruluna sevk edilirler.     
         3- Bu Yönetmelik hükümleri dışında oluşturulan ya da hükümlere aykırı yönetilen liglerle ilgili geçersizlik kararı sadece T.B.F. tarafından alınabilir. T.B.F. uygulamada yapılan hatanın konumuna göre bu kararı alabilir. Yapılabilecek her hata ligin geçersizliği anlamına gelmeyecektir.
 
MADDE – 13
KULÜBÜN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

         1 – Bir kulüp bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar sergiliyorsa hatanın telafisi için önce uyarı yapılacaktır.
         2 – Bir kulüp tarafından yapılan hata ya da eksikliklerin düzeltilmemesi halinde ve lig maçları başlamış durumda ise, T.B.F. o kulüp için “ İhraç “ kararı verebilecektir. Bu durumda, o kulübün Mahalli ligde yaptığı tüm takım müsabakaları iptal edilecek ve klasmana dahil edilmeyecektir.
        
MADDE – 14
SPORCU HATALARI

         1 – Bir kulüp sporcusunun, kulübe mal edilemeyecek kişisel hatalarında dolayı kulübe ceza verilemez. Bu şekilde hata yapan veya suç işleyen sporcular için T.B.F. Disiplin ve Ceza Statüsü hükümleri uygulanır.   
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

 
MADDE – 15
YÜRÜRLÜK VE İLGA: 

         1 – Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi T.B.F.’ na aittir.
         2 – Bu Talimat yayınlandığı tarihten önceki tüm uygulamaları sona erdirir.
         3 – Bu Talimatın uygulanmasında T.B.F. tek yetkilidir.
 
Son başvuru tarihi : 30 Kasım 2014

Türkiye Bilardo Federasyonu Banka Bilgileri

Türkiye Garanti Bankası IBAN Bilgileri

 Türk Lirası Genel Hesabı TR 10 0006 2000 7110 0006 2995 61

 Türk Lirası Özel Hesabı TR 09 0006 2000 7110 0006 2995 79

Türkiye İş Bankası  IBAN Bilgileri

Türk Lirası Hesabı       TR 26 0006 4000 0014 2006 2282 78

Türk Lirası Hesabı       TR 15 0006 4000 0014 2006 2282 82

Katılım Ücreti 250 TL dir.
Katılım ücretini yatıran kulüplerimizin [email protected]  adresine mail atarak bilgi vermeleri gerekmektedir.

TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR
1- Kulüp Bilgi Formu (Mühürlü ve İmzalı) ve Sporcu listesi,
2- İl Müdürlüklerinden alınmış “Kulüp Tescil Belgesi” aslı veya fotokopisi,
3- Kulüp Antrenörünün “Antrenörlük Belgesi” Fotokopisi,
4- “Katılım Başvuru Ücreti” banka dekontu fotokopisi veya aslı,

 

TBF Kulüp Bilgi Formu  (Boyut: 0.15 MB)
TBF 2014 Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Müsabaka Talimatı  (Boyut: 0.11 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Takım Sıralaması  (Boyut: 0.04 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Gruplar  (Boyut: 0.04 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Zaman Çizelgesi  (Boyut: 0.03 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off 1.Maç Sonuçları  (Boyut: 0.06 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off 2.Maç Sonuçları  (Boyut: 0.06 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off 3.Maç Sonuçları  (Boyut: 0.06 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Genel Sıralama  (Boyut: 0.02 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Eleme Turu Takımları  (Boyut: 0.02 MB)
T.B.F. 2014- Türkiye 3 Bant Yükselme Ligi Play -Off Eleme Turu Sonuçları  (Boyut: 0.09 MB)